Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

SDĚLENÍ ŘEDITELE ŠKOLY O PŘERUŠENÍ VÝUKY

Z důvodu rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 bude s účinností od 11. 3. 2020 až do odvolání přerušena výuka na Gymnáziu Joachima Barranda Beroun.

 O ukončení tohoto opatření budeme informovat, jakmile o tom bude rozhodnuto. Prosím studenty i rodiče, aby sledovali aktuální dění a opatření související se šířením koronaviru, a to včetně webových  stránek školy.  

Dále žádám studenty, aby sledovali svůj email a systém Bakaláři, jejich prostřednictvím jim budou jednotlivými vyučujícími zasílány studijní úkoly. Přijatým opatřením byla zakázána přítomnost žáků ve škole, nejedná se ale o prázdniny.

Další informace: http://www.mzcr.cz/

autor: polednikova / vloženo: bře 10, 2020