Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Den otevřených dveří 2019

Ve středu 27. listopadu 2019 od 14,00 do 17,00 hodin se uskuteční v sále a prostorách naší školy Den otevřených dveří. Zájemci o čtyřleté i osmileté studium dostanou všechny potřebné informace k průběhu přijímacího řízení, mohou si prohlédnout školu a seznámit se s vyučujícími i se studenty.

Informace o přijímání ke studiu ve školním roce 2019/2020

Den otevřených dveří středa 27. listopadu 2019 od 14,00 do 17,00 hodin

Osmileté studium /KKOV 79-41-K/81/ pro žáky s ukončeným 5. roč. ZŠ

Přihlášku doručte do školy do pondělí 2. března 2020. Nepožadujeme potvrzení lékaře.

Povolený počet přijímaných uchazečů:  30

Škola koná přijímací řízení podle § 60 z. č. 561/2004 Sb.ve znění pozdějších novel. Přijímací testy bude zpracovávat a vyhodnocovat společnost CERMAT (www.cermat.cz).

V přijímacím řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle §60 odst. 13) z.č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů takto:

a)       za výsledky v testech z českého jazyka a matematiky nejvýše 100 bodů (každý test 50 bodů). Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu (podle §60d odst. 2)).

b)      prospěch uchazečů na vysvědčení v pololetí 5. ročníku ZŠ bude zohledněn v celkovém bodovém hodnocení takto: za dvě výborné (jedničky) z českého jazyka a matematiky 10 bodů, za jednu výbornou a jednu chvalitebnou 8 bodů, jinak nula bodů.

Celkový součet bodů může být tedy nejvýše 110 bodů.

V případě stejného celkového součtu bodů více uchazečů budou rozhodovat nejprve lepší výsledky v soutěžích (MO Z5, Matematický Klokan, kategorie Klokánek - výsledky je třeba doložit diplomem nebo zápisem na přihlášce ke studiu potvrzené ředitelem ZŠ) a poté lepší výsledek z testu z čekého jazyka.

Testy se budou konat: 

1. termín čtvrtek 16. dubna 2020

2. termín pátek 17. dubna 2020  

Čtyřleté studium /KKOV 79-41-K/41/ pro žáky s ukončeným 9. ročníkem ZŠ

Přihlášku doručte do školy do pondělí 2. března 2020. Nepožadujeme potvrzení lékaře.

Povolený počet přijímaných uchazečů:  60

Škola koná přijímací řízení podle § 60 z. č. 561/2004 Sb.ve znění pozdějších novel. Přijímací testy bude zpracovávat a vyhodnocovat společnost CERMAT (www.cermat.cz). V přijímacím řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle §60 odst. 13) z. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů takto:

a)       za výsledky v testech z českého jazyka a matematiky nejvýše 100 bodů (každý test 50 bodů). Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu (podle §60d odst. 2)).

b)   za známky z předmětů (český jazyk, cizí jazyk - který se žák učí na ZŠ déle a matematika) na výročním vysvědčení v 8. a na pololetním vysvědčení v 9. ročníku  ZŠ. Maximální zisk za vysvědčení je 50 bodů v případě samých jedniček z těchto předmětů. Za každý stupeň snížení známky se odečítají tři body.

c)     uchazeči, kteří se umístili  v okresních kolech olympiád (ČJL,MAT, ANJ, NEJ, FRJ, FYZ, CHE, BIO, DEJ, ZMP) na 1., 2. nebo 3. místě v 8. nebo 9. ročníku ZŠ získají 10 bodů (výsledky v soutěži je třeba doložit diplomem nebo zápisem na přihlášce ke studiu potvrzené ředitelem ZŠ)

d)    při rovnosti bodů po započtení všech těchto kritérií bude o pořadí rozhodovat lepší výsledek testu z matematiky

Celkový součet může být tedy nejvýše 160 bodů.

Testy se budou konat:   

1. termín úterý 14. dubna 2020

2. termín středa 15. dubna 2020

 

Další a podrobnější informace o přijímacím řízení v letošním školním roce 2019/20 najdete na www.gymberoun.cz nebo na telefonu 311 623 435.

e-mail: lidinsky@gymberoun.cz

 

 

 

autor: polednikova / vloženo: lis 7, 2019