Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Evropské minerální dny – kvarta a tercie v lomu

Velkolom Čertovy schody, Vápenka Čertovy schody a Muzeum Českého krasu v Berouně připravili v rámci akce Evropské minerální dny (20. – 22. 9. 2019) pro studenty kvarty a tercie GJB 20. září 2019 v dopoledních hodinách již tradiční exkurzi do aktivních vápencových lomů Velkolomu Čertovy schody s prohlídkou rekultivace po ukončení těžby. 

Nela Hamerníková z kvarty shrnula exkurzi takto:

Je ráno dne 20. září roku 2019 a třídy tercie a kvarta se scházejí na berounském náměstí před muzeem Českého Krasu. Díky ranním mrazíkům jsme na začátek akce počkali v teple muzea.

Pořadateli sjednaný autobus nás svezl z Berouna až k Velkolomu Čertovy schody. 

Každý z nás vyfasoval modrou helmu, průhledné brýle a svítivě žlutou vestu. I kdyby absolutně žádné nebezpečí nehrozilo, tak jsme se minimálně vžili do role pracovníků lomu se vším všudy.

Když se všichni vystrojili, modrožlutá záplava v čele s průvodci se přesunula na první vyhlídku a proběhla první vlna informací:

Běžný smrtelník vidí v lomu schody, odborník vidí etáže.

Vápenec z lomu se nyní používá převážně na ekologické účely, filtruje vodu nebo spaliny.

Vedle toho je samozřejmě využíván na stavebnické účely.

A věděli jste, že celkové zásoby v této oblasti jsou až na 250 let? Tak dlouho se tu ale těžit nebude, povolení k těžbě dovoluje těžit „už jen“ asi 18 let.

Ročně se zde vytěží až 2 miliony tun vápence. 

Prohlídka pokračovala k revitalizované části lomu s jezírkem napájeným deštěm, a listnatými i jehličnatými porosty. Přesto je znatelná podoba bývalé části lomu. Lom je mimo jiné pod dohledem CHKO Český kras, ve které se nachází. Ta po přírodní stránce hlídá nejen chod lomu ale i následnou revitalizaci. I proto  se tam nenaváží žádná hlína, pouze materiál přímo z areálu lomu, a tím pádem tady mohou růst jen rostliny, které jsou původní a snesou sucho. 

Poslední zastávkou byla ta část lomu, která procesem revitalizace právě prochází. Slovo si vzal pan geolog a vyprávěl nám o pradávné historii lomu:

Kdysi dávno tu bylo moře a v něm žili trilobiti, hlavonožci a lilijice. Dá se říct, že těžíme z okraje korálového útesu. 

Průvod modrých helem a žlutých vest pokračoval až dolů do lomu, kde jsme se odstrojili, a kde pro nás bylo připravené občerstvení.

Měli jsme také možnost sednout si za volant obřího auta a nakladače, policejní pyrotechnici nám ukázali různé výbušniny a z dýmovnic vytvořili kouřem trikolóru. 

Pak už jsme se rozloučili a autobusem se vrátili do Berouna. Tímto ale ještě exkurze neskončila. Čekala nás přednáška o geologické historii našeho regionu v Geoparku na dvoře muzea Českého krasu. Myslím si, že přednášející - pan Pavel Bokr - nás všechny překvapil. Nejednalo se totiž o žádnou nekonečnou suchou přednášku o „bůhvíjakých kamenech“. Ale aktivně nás do přednášky zapojoval a my jsme logicky z vlastností kamenů a z různých stop po živočiších odvozovali, za jakých podmínek vznikly, a jak to na Berounsku v dávných geologických érách vypadalo. A také nám ukázal, jak se z vápence "vytloukají" zkameněliny mechovek a dávných měkkýšů.

Na závěr jsme viděli animaci o vývoji Země a prohlédli jsme si výstavu krásných achátů. 

Více na: http://muzeum-beroun.cz/09/2019/evropske-mineralni-dny-ve-velkolomu-certovy-schody/

Se studenty se projektového dne zúčastnily Marie Štěpničková a Lenka Sedláková.

 

autor: stepnickova / vloženo: zář 27, 2019