Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Zprávy od Ganeshe

Dominika Šimonová

Ganesh je indický chlapec, kterého naše gymnázium podporuje už přes deset let. Pravidelně nám posílá zprávy o svém studiu, ale i tom, jak se žije v jeho vesnici a jaké svátky se v Indii slaví.

V dalším textu si můžete přečíst dva dopisy, které jsme dostali během letošního školního roku. Děkujeme všem, kteří se zapojili do předvánočního charitativního bazaru, jelikož se podařilo vybrat téměř 11 000 Kč, tudíž máme dostatek finančních prostředků Ganeshe podporovat dále! 

 

Září 2018

Drazí sponzoři,

opět vám posílám mnoho pozdravů a díků za vaše dary. Jak se vám všem daří? A vaším rodinám? Moje rodina se má velmi dobře, všichni se těší dobrému zdraví. Moji bratři Manikanta a Gourish pracují jako řidiči. Doufám, že i u vás je vše v pořádku, myslím na vás a modlím se za vás.

Dostal jsem váš dopis spolu s dárky (obrázek, tužky, sešity, žvýkačky a tričko). Moc vám za vše děkuju, mám ze všech dárků radost. Děkuji vám také za podporu a povzbuzení v mém studiu.

Pár slov k mému studiu a školním aktivitám. V únoru se konaly sportovní závody a mezikolejní setkání se spoustou programů, já jsem se umístil na druhém místě ve výtvarné soutěži.

V březnu jsme psali několik písemných testů, dostal jsem dobré známky a všechny testy splnil. V dubnu jsem skládal semestrální zkoušky – na všechny zkoušky jsem se poctivě učil a myslím, že jsem si vedl dobře, teď čekám na výsledky. Plánuji pokračovat v magisterském programu (Master of Art*), napíšu o tom více v dalším dopise.

V březnu jsme také slavili The Annual Day**, součástí byla inaugurační ceremonie a vyhlášení vítězů veškerých soutěží, které se během roku konaly. Všichni vítězové dostali nějakou cenu. Celý den byl plný tance, hudby a dobrého jídla.

Jedním z největších indických svátků je The Holi festival***. Je to významný svátek, proto ho slavili všichni studenti.

Vaším jménem jsem od organizace dostal školní potřeby – tašku, sešity i deštník. Děkuji. To je asi vše, co jsem chtěl napsat, tímto bych dopis ukončil.

Děkuji.

S láskou                                         Ganesh Naik

 * Mater od Art (ve zkratce M.A. či MA) je titul magisterského typický pro anglosaský svět. Udílen je ve světě na celé řadě univerzit či vysokých škol. Master of Arts obvykle stojí v určitém kontrastu s titulem Master of Science. Titul Master of Arts bývá většinou udělován v oblasti humanitních věd a též v oblasti společenských věd, různé univerzity a vysoké školy ve světě však mají různé konvence, tradice a zvyklosti, udílen tak může být příp. i v odlišných oblastech vědy (může se jednat i o titul z ekonomie).

 **Annual day je den, kdy studenti předvádějí, co umí, ukazují svůj talent – něco na způsob naší akademie

 *** Holi je hinduistický svátek, který vznikl v Indii, ale rozšířil se do také do okolních zemí, je také znám jako „svátek barev“, nebo „svátek lásky“. Oslavuje vítězství dobra nad zlem, příchod jara, ukončení zimy. Pro většinu lidí je to hlavně slavnostní den, kdy se setkávají s rodinou a známými, společně se baví, smějí, odpouštějí si chyby a napravují křivdy ve vztazích. Také je svátkem díkůvzdání – poděkování za dobrou úrodu.

 

30. 11. 2018

 Drazí sponzoři,

 já i moje rodina Vás všechny moc zdravíme, děkujeme za dary a přejeme Vám veselé Vánoce a šťastný nový rok 2019. Jak se Vám daří?

Já jsem úspěšně dokončil svoje studia a získal jsem titul! Prošel jsem zkouškami posledního semestru s 60% hodnocením. Teď jsem se přihlásil do počítačového kurzu, kde se učím systém účetnictví Tally.

Až studium dokončím, mám v plánu začít si hledat práci. Ale v dnešní bouřlivé době a době velké nezaměstnanosti je najít si práci velmi těžké. Kdybych šel pracovat do města, výdaje daleko předčí jakoukoliv mzdu, kterou bych mohl dostávat. Proto jsem se přihlásil na zkoušky, abych mohl pracovat u nás na vesnici v železničním strážním domku.

Jaké jsou další novinky? Jako každý rok touhle dobou jsem dostal od Dárcovského centra časopis se spoustou příběhů, písniček a článků. Moc rád si ho čtu.

V naší vesnici lidí pracují na rýžových polí a starají se o zeleninu.  Úroda závisí na dešťových srážkách, bohužel letos jsme kvůli nedostatku deště přišli o část úrody.

Také jsme oslavili svátek indického boha Ganéši (Ganesh Chaturthi festival*) Společně jsme vystavili sošku boha Ganéši na vybrané místo, které jsme ozdobili květinami a dalšími barevnými ozdobami.

Dalším svátkem, který jsme slavili, je svátek Diwali**, svátek světla. Pro tuto příležitost jsem si koupil nové šaty.

V říjnu se také konalo shromáždění rodičů, kdy nám pan Mouris vyprávěl o tom, že musíme tvrdě pracovat, abychom dosáhli svých cílů. Také mluvil o tom, jak je důležité, aby rodiče podporovali své děti ve studiu.

To je asi vše, co bych mohl napsat.

Váš milující                                   Ganesh 

* V Indii se každý rok slaví desetidenní svátek na počest narození  hinduistického boha Ganéši. Během desetidenního svátku, který se slaví jak v chrámech, tak i na ulicích či v domech, se zpívají chvalozpěvy, odříkávají se hinduistické texty a obětuje se bohu (například různé druhy ovoce, panchakajjaya, sladké modaky nebo červené květy ibišku).

** Diwali je pětidenní festival, který slaví miliony lidí po celém světě každý rok na podzim. Tento festival se vyznačuje ohňostroji, rodinnými slavnosti a zapalováním svíček. Slaví ho hinduisté, sikhové a přívrženci džinismu. V Indii ho slaví většina Indů bez ohledu na víru. Jeho hlavním tématem je vítězství světla nad tmou a dobra nad zlem.


 

 

autor: polednikova / vloženo: úno 13, 2019