Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Insitut CEVRO – vysokoškolská přednáška na Gymnáziu Joachima Barranda

Michaela Knyblová

Dne 19. listopadu se na našem gymnáziu konala přednáška na vysokoškolské úrovni. Přednášejícím byl Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D., prorektor CEVRO Institutu.

Před desátou hodinou byl sál naplněn studenty z vyšších ročníků. Většina z nich se snažila usadit  vpředu, aby zajímavou přednášku, jak bylo avizováno, slyšeli. Pan Ladislav Mrklas dorazil po desáté a byl uveden naším panem ředitelem. Zanedlouho po úvodu se však zjistilo, že počítač nespolupracuje s projektorem tak, jak by měl, a určité části prezentace nelze zobrazit. Tento zkušený politolog se však technickými problémy nenechal rozhodit a v prezentaci pokračoval, jako by se nic nestalo. Díky tomu jsme mohli poznat, že pan Mrklas není typ přednášejícího, který čte z poznámek, ale člověk, který dané problematice opravdu rozumí a tématu se věnuje.

            Přednáška byla obsahově zaměřena na různé státy a jejich politické strany. Značná část prezentace byla věnována protisystémovým politickým stranám a jejich způsobům. Mluvilo se samozřejmě  i o  České republice a o současné situaci, která v zemi panuje. Pan Mrklas se neostýchal vyjádřit i svůj názor vedle faktů, která prezentoval na toto téma. Dověděli jsme se o politické situaci téměř v celé Evropě a pro mnohé z nás byly informace od pana přednášejícího šokující novinkou. Například téměř vyrovnané volby pro většinu stran v mnoha státech, kde dříve panoval klid a kde se občané  mohli chlubit stejnými výsledky komunálních voleb po řadu let, byly pro některé studenty překvapením.

            Hovořilo se i o lídrech Evropy, například o Angele Merkelové nebo Therese Mayové. Pan Mrklas zde vyslovil myšlenku, že jejich problémem je bezdětnost a dle něj fakt, že svou práci nemají do budoucna pro koho dělat. Všimla jsem si, že se s ním několik studentů v tomto bodě neshoduje.

Přednáška byla velmi zajímavá. Pan Mrklas zasvětil pedagogy i studenty včetně mě do spousty problematik, do čísel a objasnil nám některá fakta. Působil velice příjemně, mluvil srozumitelně a v ideálním tempu. Jediná výtka, kterou mohu mít, je, že si studenti mohli splést osobní názor přednášejícího s prezentovanými fakty, pokud nedávali opravdu dobrý  pozor. Na konci jsme měli možnost pokládat  přednášejícímu otázky. Bylo to velmi zajímavé setkání a nahlédnutí do vysokoškolského způsobu studia.

Protestní strany v Evropě

 Anna Dušková, oktáva

            Řada z nás, kteří jsme měli možnost vyslechnout si přednášku pana Mgr. Ladislava Mrklase, Ph.D. z CEVRO Institutu Praha na téma Protestní strany v Evropě, terorismus a aktuální vlády zemí EU, již může definovat pojem protestní strana a také ví, že se nemá čeho obávat, pokud mluvíme o migraci v České republice. Z celkového počtu obyvatel jsou cca 4% lidé migrující a žádající o trvalý pobyt v ČR, ostatní se snaží dostat do zemí jako je Německo, Švédsko apod.

Přednášky se zúčastnili žáci maturitních ročníků i mladší studenti ze sexty. Na každého z nás zapůsobil pan Mrklas jiným dojmem. Obzvláště maturanti byli rádi, že jim někdo vyjasnil politické dění ve vládách států EU. Proto od pondělí 19. listopadu už víme, proč se aktuální prezident Francie E. Macron objevil z čista jasna  a u voleb uspěl, proč nechce kancléřka Německa A. Merkelová  kandidovat v dalších  letech a  jiné důležité informace o dění v Evropě.

            Přednášející měl kromě zajímavých teorií připravenu i interaktivní prezentaci se všemi fakty, mapami a obrázky. Bohužel kvůli špatné kompatibilitě jeho zálohového zařízení USB se školním promítacím systémem se některé z obrázků na plátně neobjevily.

Na závěr prezentace měli studenti i učitelé možnost zeptat se přednášejícího na cokoli, co by je zajímalo. Zároveň nás pan Ladislav Mrklas všechny vyzval, abychom byli cílevědomí, co se týče naší budoucnosti, pracovití, ať už na vysoké škole nebo v zaměstnání, a nebáli se překonávat různé překážky, které se na naší cestě objeví.

 

Zúčastnil jsem se vysokoškolské přednášky

 Adam Kočí, 4.B

            V pondělí 19. listopadu 2018 jsem se společně s ostatními žáky třetích a čtvrtých ročníků zúčastnil přednášky prorektora CEVRO Institutu, Mgr. Ladislava Mrklase, Ph.D., o protestních politických stranách v Evropě.

            Přednáška, která trvala něco málo přes hodinu, byla zaměřena na velice aktuální téma a měla nás, budoucí voliče a hybatele politického světa, poučit o tom, proč se v posledních letech v Evropě více a více daří tzv. protestním politickým stranám, z čeho vycházejí jejich názory a ideje a jaké jsou příčiny jejich vzniku a důsledky jejich působení.

            I přesto, že politika není favoritem mezi tématy zájmu mnoha mladých lidí, se přednášejícímu úspěšně dařilo držet si pozornost většiny posluchačů a na jeho výkonu nemohu najít žádná negativa. Za jediný nedostatek celé přednášky se dá považovat pouze zchátralé a nedokonalé technické vybavení a zázemí našeho gymnázia, které zapříčinilo výpadky prezentace a její špatné zobrazování. Tento handicap vytvořil pro  pana přednášejícího zajímavou výzvu, neb prezentace, o kterou měl v plánu  opírat většinu svého projevu, nepracovala tak, jak bylo zamýšleno, a on byl tím pádem nucen vynaložit mnohem více verbálního úsilí.

Navzdory těmto nepříznivým podmínkám se panu prorektorovi podařilo předvést výkon hodný učitele vysoké školy nejvyšší prestiže a jeho prezentace vyvolala značné pozvednutí intelektuálního povědomí našeho žactva v oblasti politické situace a rozložení politického vlivu napříč celým starým kontinentem.

            Nakonec bych rád vyjádřil své osobní nadšení a ryze pozitivní hodnocení přednášky pana Mgr. Ladislava Mrklase, Ph.D. a nezpochybnitelnou kladnou rezonanci jeho názorů a myšlenek, které se mezi nás rozhodl rozšířit, a také jeho ochotu zodpovědět všechny

dotazy. Rád bych mu tady jménem celého Gymnázia Joachima Barranda v Berouně popřál mnoho úspěchů v práci na akademické půdě a CEVRO Institutu přeji hodně nadšených studentů, třeba z našeho gymnázia.                   

autor: polednikova / vloženo: lis 22, 2018