Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Bobřík informatiky

BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž podporovaná Ministerstvem školství a je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Seznamuje žáky ( a také učitele ) s tím, co jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.

Soutěžící žáci v on line testu odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Prima a sekunda soutěžily tento týden v kategorii Benjamín.

V primě se s testem nejlépe vypořádali Tereza Holá se ziskem 212 bodů z 240 možných, Adam Endrle (205 bodů), Štěpán Zatloukal (205 bodů), Ela Suchitrová (204 bodů) a Šimon Brousil (201 bodů).

V sekundě dosáhla vynikajícího výsledku Dana Myškeříková  s plným bodovým ziskem 240 bodů, které zdárně sekundovali Jan Landa (220 bodů), Matěj Kolman (220 bodů), Alice Chlebounová (220 bodů),  Eduard Frühauf (220 bodů), Jakub Zámostný (210 bodů), Barbora Jedličková (204 bodů) a Kateřina Partlová (201 bodů).

 

Blahopřejeme!

autor: skodova / vloženo: lis 9, 2018