Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Co může EU udělat s migrací?

Mgr. Stanislav Lidinský

Pro letošní maturanty a septimány přednášel v pátek 2. 11. 2018 PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Problematice se věnujeme od roku 2015 poměrně často. Informace v médiích a vyjádření politiků, bývají mnohdy jednostranně zabarvená. Je o to cennější hovořit s nestranným odborníkem z akademické půdy.

PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. předvedl výbornou pedagogickou práci, odborný nadhled a zhodnocení reálné situace s uprchlíky v Evropě v dnešní době. Své vystoupení doplnil prezentací a krátkým filmem. Otevřeně odpovídal na otázky studentů.

Děkujeme a těšíme se další spolupráci.

autor: polednikova / vloženo: lis 5, 2018