Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Safe journey, Ericka!/Šťastnou cestu, Eričko!

It has only been a few months since I introduced Ericka Young the new teaching assistant from Washington state, the USA at this website. The school holiday has just started for both teachers and students and Ericka is on her way back home./Jen pár měsíců uběhlo od doby, co jsem na těchto stránkách představovala naši americkou asistentku ve výuce Ericku Young ze státu Washington v USA. Učitelům i studentům právě začaly prázdniny a Ericka je na cestě domů do Ameriky. 

Let me use the school website to thank Ericka once again for her stay and work at this school.  Not only students but the teachers too were able to learn a lot of new and interesting facts about history, geography and life of the USA. We all had a unique opportunity to talk to a „real“ American, ask her and find out how things in the USA work, try American food. We also value that Ericka became a member of the school orchestra. She played the violin and was one of the best!

We all wish Ericka safe journey home and all the best in her future studies and a dream career of medical doctor! It often happens that not all words are expressed in the right time and therefore I enclose a few messages from the students who did not manage to say a proper good bye…

Ericka,

It was a pleasure to meet you and I enjoyed the time you spent with us. We hope you had fun in the CR, too!

I am very happy you taught at our school, it was fun! Good luck with your future studies and I hope to see you again one day!

I hope you will become a doctor one day! All the best! Thank you for your energy in our English lessons!

I would like to thank you for your great presentations in our English classes!

It was a pleasure to have you here even if it was sometimes hard to understand your words. I thought we tried very hard to…

The whole year was super! Your food was delicious! Thank you! Thank you for your sweet potatoes! They were the best!

Ericka, thank you for joining our orchestra! Best violinist we´ve ever had!

Thanks for showing us Kahoot quizzes! Love the way you wave your hands:-)!

Thank you for being here, being with us, for us! Thank you for being Ericka…

Watch out for natural disasters like hurricane or droughts!

Have fun and thank you for teaching here! We wish you some other experiences like this one from our school!  Safe journey and have a safe flight!

 

Ráda bych touto cestou Ericce ještě jednou moc poděkovala za její roční působení na gymnáziu. Nejen studenti ale i učitelé se dozvěděli spoustu nových skutečností a zajímavostí z historie, zeměpisu i reálií USA. Všichni jsme měli jedinečnou příležitost bavit se s „pravou“ Američankou, vyptat se jak to či ono v Americe funguje, ochutnat americké dobroty. Velkým přínosem bylo i její působení ve školním orchestru, kde hrála na housle a patřila k jeho oporám.

Přejeme Ericce šťastnou cestu a ať jí se daří v dalším studiu a její vysněné kariéře lékařky! Jak to bývá, často osobně nestihneme říci vše, co bychom chtěli, takže připojuji i pár vzkazů od studentů, kteří se nestihli rozloučit…

Ericko,

Rádi jsme tě poznali. Hodiny s tebou nás bavily, doufáme, že sis to v ČR užila!

Jsem ráda, že jsi u nás učila, byla to zábava! Přeju ať se ti daří v dalším studiu a doufám, že se ještě někdy uvidíme!

Doufám, že se ti povede stát se lékařkou! Hodně štěstí! Díky za energii v hodinách!

Děkujeme za krásné prezentace!

Hodiny se mi líbily, ale někdy jsem se musel dost snažit, abych porozuměl tomu, co říkáš!

Celý rok byl super a chutnalo mi i to, co jsi nám uvařila! Děkujeme za sladké brambory, ty byly nejlepší, mňam!

Ericko, děkujeme, že ses připojila k našemu orchestru! Byla jsi nejlepší houslistka, co jsme měli!

Díky, že jsi nám ukázala Kahoot (kvízy na mobilu v angličtině)! Fakt se mi líbilo, jak při hodině mácháš rukama!

Dík, že jsi tu byla s námi a pro nás! Dík za to, že jsi byla Ericka…

Dávej na sebe pozor, až někde bude hurikán, sucho nebo jiná katastrofa!

Měj se hezky a dík, že jsi tu učila! Přejeme ti i další zajímavé zážitky podobné těm z naší školy!

Šťastnou cestu a měj se hezky! Šťastný let!

autor: skalova / vloženo: čec 2, 2018