Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Ochrana osob za mimořádných událostí

Ve středu, 27. září nacvičovala celá škola „stav nouze“. Každoroční cvičení „ochrany za mimořádných událostí“ představuje především zvládnutí rychlého opuštění budovy pro případ např. požáru. Letos jsme připojili také zvládnutí základů první pomoci.

Pozvali jsme nejpovolanější – studenty oboru Zdravotnický záchranář Katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Tomáš Bůžek (náš absolvent), Iveta Běhounková, Sára Polívková, Eliška Brdová, Jana Pohunková, Daniel Karafiát a Jiří Svoboda se ukázali nejen jako perfektní profesionálové, ale reprezentovali i svoji vysokou školu tak, že možná nejednoho z našich studentů napadlo, že by se také chtěl stát záchranářem.

Domluvili jsme se s nimi i na další spolupráci. Nikdy nevíme, kdy budeme podobné znalosti a dovednosti potřebovat. Tomáš Brůžek to už dříve několikrát dokázal!  

 

autor: polednikova / vloženo: říj 6, 2017