Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Fulbright, nová asistentka a návštěva rezidence amerického velvyslance

Na celý jeden školní rok se Gymnázium J. Barranda ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Berouně zapojuje do mezivládního česko-amerického Fulbright programu. Ten umožňuje českým středoškolským studentům a pedagogům získat zkušenost s rodilým mluvčím z USA a mladí Američané tak na vlastní kůži poznají běžný život a kulturu v České republice.     

Nezisková organizace Fulbright, jejímž posláním je vzájemné porozumění mezi občany ČR a USA, spravuje česko-americký program vládních stipendií a vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn již od roku 1991. V letošním roce přijelo do ČR 30 asistentů. Více na www.fulbright.cz.

Naše asistentka ve výuce především anglického jazyka se jmenuje Ericka Young a je ze státu Washington. V budoucnu by se ráda věnovala medicíně, a proto bude částečně vyučovat i na střední zdravotnické škole. Podrobné seznámení s Erickou, její záliby a důvody proč je tady, připravují sami studenti.

Program asistentů je bohatý: už mají za sebou seznamovací kurz v Brně, přípravný kurz o vzdělávacím systému v ČR a o tom, jak učit, který se uskutečnil v Praze stejně jako setkání s Chargé d´ Affaires Velvyslanectví USA paní Kelly Adams-Smith v dejvické rezidenci velvyslance USA v Petschkově vile.  Na toto setkání byli pozváni i učitelé – mentoři, kteří se o asistenty budou celý rok starat spolu se zástupci vedení škol. A byl to jedinečný zážitek pro všechny. Při příležitosti přednášky o zážitcích z letu do vesmíru se Ericka také měla možnost pozdravit s americkou astronautkou Dottie Metcalf-Lindenburger.

I v dalších měsících čeká Ericku ale i studenty a pedagogy celá řada akcí. Kromě pravidelné výuky, konverzačních seminářů nejen pro studenty plánuje naše nová asistentka i oslavu svátku Halloween  a promítání strašidelného filmu, besedy o jídle nebo vzdělávacím systému v USA a další aktivity pod záštitou Fulbrightova programu.      

autor: skalova / vloženo: říj 3, 2017