Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Nejlepším odporem proti totalitě je vypudit ji z vlastní duše

Návštěva Knihovny Václava Havla

Václav Havel byl velice významnou osobností dvacátého století. V roce 1936 se narodil do rodiny šikovných podnikatelů (rodina vlastnila palác Lucerna, spoluzaložila barrandovské filmové ateliéry), avšak s nástupem komunismu byl majetek rodině zabaven. Havel se nebál bojovat proti systému, který porušoval občanské svobody a morální principy. To a mnohé další se naše třída 3. B dozvěděla v Knihovně Václava Havla na workshopu, jehož tématem byla divadelní hra Audience.

Je první listopadové ráno a hlouček berounských studentů už nedočkavě čeká na začátek workshopu. Dveře knihovny se konečně otevřely a studenti začali vnímat kouzelnou atmosféru místa.

Program byl rozdělen do několika částí. Nejprve proběhlo ve skupinách a za pomoci QR kódů seznámení se s životem Václava Havla. Studenti soustředěně rozjímali nad jeho politickým životem za totality, rodinou, divadelními hrami i nad jeho prezidentským a poprezidentským obdobím.

Dále měli studenti příležitost zahrát si roli intelektuála Ferdinanda Vaňka v Havlově asi nejznámějším dramatu Audience, které je svědectvím o absurdní situaci zakázaného spisovatele pracujícího za totality v pivovaru. Naše lektorka Tereza Pušová obsadila roli sládka. Nechybělo ani promítání ukázek různých divadelních zpracování této hry.

Poslední a velmi zábavný úkol spočíval v tvoření absurdního textu. Žáci ve dvojicích napsali krátký rozhovor na téma „na diskotéce“, pak se ale jeden z dvojice posunul o jedno místo a výsledkem byly zajímavé dialogy. Někdy vznikly překvapivě rozhovory dávající smysl, jiné byly přesnou ukázkou absurdního dialogu, kdy na sebe jednotlivé repliky nenavazovaly a při jejichž čtení jsme se dobře pobavili.

Na závěr jsme měli možnost vyjádřit naše pocity z workshopu a říct, co si z něj odnášíme.

Jsme vděční za možnost prohloubení znalostí v oblasti života a díla Václava Havla. Díky zajímavému tématu a skvělému vedení lektorky si naše třída tento workshop nejen užila, ale zároveň se na jeho průběhu aktivně spolupodílela. 

 

Za 3. B Lukáš Dvořák a Helena Krátká

autor: hencova / vloženo: lis 8, 2023