Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Podzimní projektové dny

Milé studentky/ milí studenti! 
Pro letošní rok jsme připravili „novinku“, a to společné projektové dny pro celý ročník. Učitelé pro vás připravili nabídku 5 různých projektů tak, aby si každý z vás mohl vybrat podle svého zájmu. 
Při vlastní přípravě, realizaci a výstupu projektu tak budete mít možnost seznámit se i s dalšími studenty z ročníku, kteří mají podobné zájmy. 
Termíny jsou dané:  úterý 24. října 2023 : 1A, 1B, Kvintastředa 25. října 2023 : 2A, 2B, Sexta.  
Každý student si vybere právě jeden projekt, změna není možná. Proto včas a dobře přemýšlejte! Anotace projektů jsou také na nástěnce v budově školy.

Počet účastníků na každou akci je omezen. Každý zájemce se přihlašuje jen na jednu akci. Rozhodujícím kritériem pro zařazení do akce je čas přihlášení. Po naplnění kapacity se registrace pro danou akci uzavře a je nutno si najít jinou akci, kde jsou ještě volná místa. Jinými slovy "kdo dřív přijde, ten dřív mele". Z každé akce příslušná skupina studentů (s využitím práce na sdíleném projektu) zpracuje výstup v podobě, na které se vzájemně domluví. Výstup bude použit např. pro prezentaci na webu, pro prezentaci před ostatními studenty 7.11.2023, pro prezentaci v tisku, pro prezentaci na DOD a při dalších vhodných příležitostech. Přes níže uvedené odkazy je možno se na jednotlivé akce přihlašovat, zároveň na přihlašovacím formuláři je uvedena krátká anotace (charakteristika) dané akce.

Přihlašování bude spuštěno jednotně v pondělí, 9.10.2023  v 17:00 hod. Formuláře pro přihlašování se uzavřou ve čtvrtek, 12.10. 2023 v 12:00 hod.

 

1. ročníky + kvinta

Exkurze do laboratoří FJFI - obsazeno

Kartografie v praxi - obsazeno

Svět očima Fridy a Pabla - obsazeno

Vyšehrad ve stínu velikánů - obsazeno

Dobrodružná výprava za "Tichým géniem"

 

2. ročníky + sexta

Příprava a realizace jednoduchých fyzikálních experimentů - obsazeno

Anthropoid. Po stopách historických událostí - obsazeno

Beroun - poznej své město

Komentovaný koncert pro studenty - Kroky do Nového světa - obsazeno

Rozvoj přírodovědné gramotnosti, práce s daty

 

 

 

 

autor: hynek / vloženo: říj 9, 2023